Celiakia, bezlepková diéta a lieky v našich lekárňach

Stravovacie návyky ľudí bývajú často cestou buď k pozitívnemu alebo negatívnemu vplyvu na organizmus. Záleží samostatne na každom jedincovi, ako sa stavia ku svojmu zdraviu. U ľudí s rôznymi intoleranciami je to o niečo ťažšie. Poďme sa pozrieť na tú najčastejšie sa vyskytujúcu - celiakiu.

Celiakia je závažné autoimunitné ochorenie spôsobené intoleranciou obilných bielkovín, ktoré napáda najmä tenké črevo. Obilné bielkoviny sa nachádzajú hlavne v pšenici, jačmeni, raži a špalde. Intolerancia sa vzťahuje na zmes proteínov gliadínu a gluténu (lepok). V závislosti od stupňa poruchy stačí aj malá dávka lepku, ktorá dokáže narobiť veľa problémov. 

celiakia

Bezlepková diéta

Pre ľudí s poruchou trávenia lepku je bezlepková strava možnou terapiou proti celiakii. V dnešnej dobe už máme k dispozícii oveľa viac produktov, ktoré neobsahujú lepok. Bývajú označené nápisom gluten-free alebo prečiarknutým symbolom klasu. Zoznam a množstevné limity sú vždy aktuálne publikované na stránke MZSR http://www.health.gov.sk/?zoznam-dietetickych-potravin. Bezlepkové označenia pomáhajú ľudom pri výbere potraviny. Už je potom iba na vás, ktoré preferujete z hľadiska chuti.

Pozor na marketingové lákadlá

Bohužiaľ aj dnes sa opäť stretávame s marketingovým ošiaľom z hľadiska bezlepkových potravín. Raz je marketingový ťah prezlečený za bio potraviny, inokedy za gluten free či lactose free potraviny (potraviny s obsahom lepku a laktózy). Pre ľudí, ktorí skutočne trpia na poruchu trávenia vyššie spomenutých alergénov, je to výhoda. Sortiment v danom segmente sa veľmi zvýšil. Ale ľudia, ktorí neopodstatnene prechádzajú na bezlepkovú stravu bez akýchkoľvek znalostí o výživnej strave, sa stávajú ľahkým cieľom pre splnenie marketingových plánov producentov potravín. 

Postupný prechod na zdravú stravu je určite skvelý nápad, v ktorom by ste mali zotrvať a nechať sa v ňom podporiť aj od vašich blízkych. Nezabúdajte však na racionálne uvažovanie, poriadne si naštudujte overené literárne zdroje, poprípade sa poraďte s lekárom či výživovým poradcom. Človek by mal svojmu telu rozumieť a počúvať ho. 

Ako je to označením na liekoch

V prípade výživových doplnkov máme pomerne jasno, kde sa alergény nachádzajú a kde nie.  Napríklad výživové doplnky na posilnenie imunity s beta glucanom spadajú do potravinárskeho priemyslu a teda je povinnosťou, aby boli na obale uvedené a zvýraznené alergény. Rovnaké pravidlá však neplatia pri farmaceutickom priemysle a ich výrobe liekov. 

Slovenská firma Natures má v oblasti vývoja výroby výživových doplnkov mnohoročné skúsenosti. Ako kontrolujú alergény vo svojich výrobkoch vysvetľuje odborník na beta glucan (betaglukan) Adrián Doboly.

„Od výrobcov jednotlivých zložiek, ktoré v našich výrobkoch používame, si nechávame posielať dokumenty, v ktorých kontrolujeme špecifikácie, resp. certifikáty analýz o používaných šaržiach výrobkov. Ak by zložka obsahovala alergén a vo výslednom zložení by množstvo alergénu bolo nad určitú hodnotu, musíme uviesť, že výrobok obsahuje tento alergén. Ak je obsah alergénu pod stanovenou hodnotou, môžeme napísať, že výrobok môže obsahovať stopy alergénu Výrobcovia, ktorí spracovávajú viacero druhov potravín na tých istých linkách, musia tieto informácie uvádzať tiež, pretože aj keď nedôjde k fyzickému stretu výrobku s alergénom, môže dôjsť ku krížovej kontaminácii.“