Slovenka zdravie rodiny: Prislabá na obranu

Zdroj: Slovenka Zdravie rodiny 03/2018