OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti GATYS s.r.o., so sídlom Stummerova 36, 955 01 Topoľčany, IČO: 46693611, DIČ: 2023524173, IČ DPH: 2023524173, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 31693/N a zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou GATYS s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod na internetovej stránke www.betaglukany.sk.

2. Objednanie tovaru

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.betaglukany.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Po spracovaní prijatej objednávky obdrží zákazník na svoj emailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu objednaného tovaru, údaj o cene tovaru, cenu poštovného (náklady na doručenie), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho emailu o prijatí vašej objednávky, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúcemu odoslaním objednávky zároveň vzniká povinnosť vykonať platbu za objednaný tovar. 

3. Potvrdene o prijatí objednávky

Prijatie potvrdenia objednávky so všetkým údajmi dostane zákazník na ním uvedenú e-mailovú adresu.

4. Ceny a zľavy

Všetky ceny sú uvádzané ako konečné, vrátane DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Cena uvedená pri tovare nezahŕňa cenu za dodanie tovaru. Táto cena je uvedená samostatne, v časti Poštovné a balné. Cena za dodanie tovaru je uvedená samostatne i na faktúre. Všetky zľavy a akcie uvedené v eshope sú platné do odvolania

5. Dodanie tovaru

Tovar zasielame do 24 hodín od objednávky (v prípade dobierky) a do 24 hodín od prijatia platby na našom účte v prípade bankového prevodu.

Zákazníkom odporúčame pri preberaní zásielky dôkladne skontrolovať stav jej obalu a v prípade jeho poškodenia zásielku neprebrať a s pracovníkom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby spísať právu o poškodení (reklamáciu).

6. Spôsob platby

Zákazník má na výber nasledovné spôsoby platby:

Dobierka - zákazník zaplatí v hotovosti pri prebratí zásielky poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi. 

Platba bankovým prevodom – zákazník platí bankovým prevodom na základe detailov bankového spojenia zaslaných na email po obdržaní objednávky.

Dobierka do Českej republiky je možná len pri doručení poštou, nie kuriérom.

7. Poštovné a balné

Doručenie zásielky:

Poštovné a balné

Doručenie zásielky:

A/ SLOVENSKÁ POŠTA 

  • balík do 0,5 kg - 2,40 €
  • balík do 1 kg - 2,90 €
  • balík do 2 kg - 3,80 €

dobierka 0,90 EUR (ceny sú vrátane DPH)

B/ KURIÉRSKA SLUŽBA DPD

  • balík - 3,90 €

dobierka 0,90 EUR (ceny sú vrátane DPH)

Pri objednávke nad 80,00 EUR je poštovné a balné v rámci SR zadarmo.

Poštovné a balné mimo SR a ČR je kalkulované individuálne a oznámené zákazníkovi. Až po odsúhlasení ceny poštovného zákazníkom je zásielka odoslaná.

8. Záruka, reklamácie a vrátenie tovaru

Tovar v internetovom obchode je v záruke (expirácii) podľa platných legislatívnych predpisov a záručných podmienok výrobcu.

Tovar je možné vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia. Podmienkou prevzatia je tovar nepoškodený, v pôvodnom obale, nesmie byť použitý alebo inak znehodnotený. K tovaru je potrebné doložiť faktúru, resp. dodací list.  Na základe tohto bude zákazníkovi vrátená príslušná suma, znížená o cenu poštovného a balného.  Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

Pre rýchle a uspokojivé vybavenie reklamácie odporúčame, aby kupujúci informoval čo najskôr predávajúceho telefonicky na t. č. 0907 763 393 alebo e-mailom: info@betaglukany.sk. Predávajúci si s kupujúcim dohodne postup vybavenia reklamácie v súlade s platnými právnymi predpismi 

Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR. 

Alternatívne riešenie sporov

Ak zákazník nie je spokojný s vybavením reklamácie môže sa obrátiť so žiadosťou o nápravu na info@betaglukany.sk  Pokiaľ sme vašu reklamáciu nevybavili k vašej spokojnosti, alebo sa domnievate, že boli porušené vaše práva, môžete podľa zákona  č. 391/2015 Z. z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky:
(https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1)

Zoznam registrovaných európskych centier:
http://ec.europa.eu/consumers/solvingconsumer disputes/non-judicial redress/ecc-net/index en.htm

9. Storno objednávky

Predajca má právo stornovať objednávku zákazníka v prípade, že do 14 dní nebude uhradená suma za tovar.

Predajca má právo stornovať objednávku alebo niektoré jej časti v prípade, kedy sa objednaný druh tovaru prestane vyrábať alebo dodávať na trh. O stornovaní objednávky, resp. o zmenách v takejto objednávke bude zákazník informovaný e-mailom. V prípade, že objednávka bola urobená formou platby vopred, rozdiel v cene bude zákazníkovi vrátený v čo najkratšom termíne.

10. Ochrana osobný údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu na stránkach www.betaglukany.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu osobných údajov. Osobné údaje slúžia len na vybavenie objednávok, vystavenie faktúr a poslanie tovaru. Osobné údaje sa neposkytujú tretím osobám, inštitúciám alebo organizáciám. Tieto informácie sa riadia podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2016.

Obchodné podmienky sú platné od 9.2.2020